Hơn 95% đồng bào người dân tộc thiểu số tại xã biên giới được cấp thẻ bảo hiểm y tế

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đến nay, 14/14 xã biên giới của tỉnh (gồm 8 xã thuộc huyện Tây Giang và 6 xã thuộc huyện Nam Giang) có trạm y tế và có bác sĩ phục vụ, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân địa phương. Giai đoạn 2016 - 2021, đồng bào người dân tộc thiểu số tại các xã biên giới được cấp hơn 245 nghìn thẻ bảo hiểm y tế, đạt hơn 95%.

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, hằng năm, các cơ quan chuyên môn tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, truyền thông cho người dân ở 14 xã biên giới, nhất là tổ chức khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm (tiểu đường, huyết áp, ung thư cổ tử cung; sức khỏe tâm thần).

Cụ thể, giai đoạn 2017 - 2022, Quảng Nam tổ chức khám sàng lọc bệnh tiểu đường cho 2.224 người, phát hiện 77 người mắc bệnh tiểu đường (3,46%), 285 người mắc tiền tiểu đường (12,81%); khám sàng lọc bệnh tăng huyết áp cho 3.315 người, phát hiện 828 người mắc bệnh tăng huyết áp (24,98%).

Cùng thời gian, khám sàng lọc ung thư cổ tử cung cho 1.299 phụ nữ; khám, phát hiện, quản lý điều trị bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh, rối loạn tâm thần cho 61 bệnh nhân tại 6 xã thuộc huyện Nam Giang và 78 bệnh nhân ở 8 xã của huyện Tây Giang.

Tỉnh cũng triển khai thực hiện giám sát hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật sau đào tạo của tuyến trên trong các chương trình y tế - dân số và các chương trình, dự án khác, tập trung cho 14 xã biên giới.

Hằng năm, ngành chuyên môn của tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế xã về kỹ năng thực hiện công tác y tế dự phòng, dân số; đào tạo, cập nhật chuyên môn cho y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản; triển khai thường xuyên các hoạt động phòng chống dịch bệnh nên không xảy ra dịch bệnh sốt rét, lao trên địa bàn.

TAGS