Mở rộng Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định điều chỉnh quy mô, diện tích đất sử dụng dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Minh Thiện tại khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ của Công ty CP BVĐK Minh Thiện.

Theo đó, sẽ xây dựng mở rộng khu mới gồm 7 tầng; công suất thiết kế 155 giường bệnh trên diện tích đất sử dụng hơn 4.100m2.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP BVĐK Minh Thiện thực hiện đúng các nội dung đã cam kết tại văn bản đề nghị điều chỉnh dự án và các quy định của pháp luật. Đồng thời lập hồ sơ thiết kế dự án đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định hiện hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ các quy định, điều kiện hành nghề cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các quy định pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động.

Quyết định của UBND tỉnh cũng nêu rõ, trường hợp Công ty CP BVĐK Minh Thiện không thực hiện đúng các quy định nêu trên, Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp với UBND TP.Tam Kỳ và các cơ quan liên quan xem xét, chấm dứt hoạt động dự án và trình UBND tỉnh thu hồi dự án đầu tư.

TAGS