Ngày 11.1, Quảng Nam có 154 ca mắc Covid-19, 101 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 11.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 154 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

 

Thị xã Điện Bàn ghi nhận 42 ca trong đó 31 ca cộng đồng (Điện An 4 ca, Điện Dương 3 ca, Điện Hồng 4 ca, Điện Minh 3 ca, Điện Nam Bắc 1 ca, Điện Nam Đông 1 ca, Điện Nam Trung 2 ca, Điện Ngọc 2 ca, Điện Phước 1 ca, Điện Phương 2 ca, Điện Quang 1 ca, Điện Thắng Trung 1 ca, Điện Tiến 2 ca, Điện Trung 1 ca, Vĩnh Điện 3 ca) và 11 ca đã giám sát, cách ly.

TP.Tam Kỳ ghi nhận 20 ca trong đó 11 ca cộng đồng (An Mỹ 1 ca, An Sơn 2 ca, An Xuân 1 ca, Hòa Hương 1 ca, Tam Ngọc 1 ca, Tam Phú 1 ca, Tân Thạnh 2 ca, Trường Xuân 2 ca) và 9 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Quế Sơn ghi nhận 17 ca trong đó 12 ca cộng đồng (Đông Phú 2 ca, Hương An 5 ca, Quế Xuân II 2 ca, Quế Xuân I 3 ca) và 5 ca đã giám sát, cách ly.

TP.Hội An ghi nhận 14 ca trong đó 4 ca cộng đồng (Cẩm An 2 ca, Tân An 2 ca) và 10 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Nam Giang ghi nhận 14 ca trong đó 10 ca cộng đồng (Tà Bhing 6 ca, Chơ Chun 2 ca, Đắc Pre 2 ca) và 4 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Duy Xuyên ghi nhận 11 ca trong đó 7 ca cộng đồng (Duy Hòa 2 ca, Duy Thành 1 ca, Duy Phước 2 ca, Nam Phước 2 ca) và 4 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Núi Thành ghi nhận 9 ca trong đó 6 ca cộng đồng (Tam Anh Bắc 1 ca, Tam Hiệp 2 ca, Tam Hòa 1 ca, Tam Tiến 1 ca, Tam Xuân II 1 ca) và 3 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Thăng Bình ghi nhận 8 ca trong đó 7 ca cộng đồng (Bình An 1 ca, Bình Dương 1 ca, Bình Giang 1 ca, Bình Nam 1 ca, Bình Sa 1 ca, Bình Tú 2 ca) và 1 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Phú Ninh ghi nhận 7 ca cộng đồng (Tam An 2 ca, Tam Đại 1 ca, Tam Phước 1 ca, Tam Thành 2 ca, Tam Vinh 1 ca).

Huyện Đại Lộc ghi nhận 5 ca cộng đồng (Ái Nghĩa 2 ca, Đại An 1 ca, Đại Hòa  2 ca).

Huyện Bắc Trà My ghi nhận 2 ca trong đó 1 ca cộng đồng tại Trà Giáp và 1 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Nông Sơn ghi nhận 3 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Tiên Phước ghi nhận 2 ca đã giám sát, cách ly.

>> Nhấn vào đây để xem thông tin dịch tễ các ca bệnh công bố ngày hôm nay (11.1)

Đồ họa: MINH TẠO
Đồ họa: MINH TẠO

Về tiêm vắc xin phòng Covid-19

 

Từ 18.7.2021 đến nay, Quảng Nam có 8.119 ca bệnh công bố cụ thể 4.024 ca bệnh cộng đồng, 3.439 ca lây nhiễm thứ phát, 456 ca xâm nhập từ các tỉnh và 200 ca nhập cảnh.

Quảng Nam đang cách ly tại cơ sở y tế 1.715 người trong đó 1.679 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị và 36 người có yếu tố dịch tễ và triệu chứng.

Chiều 11.1, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày ghi nhận 543 ca mắc Covid-19, gồm: 8 ca cách ly tập trung, 136 ca cách ly tạm thời tại nhà, 53 ca trong khu phong tỏa và 346 ca chưa cách ly.

TAGS

Ngày 10.1, Quảng Nam có 155 ca mắc Covid-19, 90 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 10.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 155 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 9.1, Quảng Nam có 126 ca mắc Covid-19, 79 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 9.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 126 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm: