Ngày 14.12, Quảng Nam có 80 ca mắc Covid-19, 46 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 14.12, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 80 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Đồ họa: MINH TẠO
Đồ họa: MINH TẠO

Thị xã Điện Bàn ghi nhận 25 ca trong đó 20 ca cộng đồng (Điện An 1 ca, Điện Dương 11 ca, Điện Hòa 1 ca, Điện Hồng 1 ca, Điện Nam Trung 2 ca, Điện Ngọc 2 ca, Điện Phương 1 ca, Vĩnh Điện 1 ca) và 5 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Núi Thành ghi nhận 12 ca trong đó 6 ca cộng đồng (Tam Anh Nam 1 ca, Tam Giang 1 ca, Tam Hòa 1 ca, Tam Thạnh 1 ca, Tam Xuân II 1 ca, TT Núi Thành 1 ca), những trường hợp này là công nhân công ty CCI Việt Nam (5 ca) và Công ty Fashion Garment (1 ca) và 6 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Thăng Bình ghi nhận 5 ca cộng đồng (Bình Nguyên 1 ca, Bình Nam 1 ca, thị trấn Hà Lam 1 ca, Bình Quý 1 ca, Bình Trung 1 ca), trong đó có 2 ca bệnh là công nhân Công ty Fashion Garment.

Huyện Đại Lộc ghi nhận 8 ca trong đó 4 ca cộng đồng (Đại Đồng 1 ca, Đại Quang 1 ca, Đại Thắng 1 ca, thị trấn Ái Nghĩa 1 ca) và 4 ca đã giám sát, cách ly.

TP.Tam Kỳ ghi nhận 8 ca trong đó 4 ca cộng đồng (An Mỹ 1 ca, An Phú 1 ca, Tam Phú 1 ca, Tam Thăng 1 ca) và 4 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Duy Xuyên ghi nhận 7 ca trong đó 3 ca cộng đồng (Duy Thành 2 ca, Duy Vinh 1 ca) và 4 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Quế Sơn ghi nhận 3 ca trong đó 2 ca cộng đồng tại Hương An và Quế Mỹ và 1 ca đã giám sát, cách ly tại Quế Phú.

Huyện Phú Ninh ghi nhận 3 ca trong đó 1 ca cộng đồng tại Tam Vinh và 2 ca đã giám sát, cách ly tại Tam Dân.

TP.Hội An ghi nhận 1 ca cộng đồng tại Cẩm Nam.

Huyện Hiệp Đức ghi nhận 4 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Nông Sơn ghi nhận 2 ca đã giám sát, cách ly tại Quế Trung.

Huyện Tiên Phước ghi nhận 2 ca đã giám sát, cách ly tại Tiên Thọ.

>> Nhấn vào đây để xem thông tin dịch tễ các ca bệnh công bố ngày hôm nay (14.12)

Đồ họa: MINH TẠO
Đồ họa: MINH TẠO

Từ 18.7 đến nay, Quảng Nam có 4.131 ca bệnh công bố cụ thể 1.457 ca bệnh cộng đồng, 2.179 ca lây nhiễm thứ phát, 370 ca xâm nhập từ các tỉnh và 125 ca nhập cảnh.

Quảng Nam đang cách ly tại cơ sở y tế 1.249 người trong đó 1.197 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị và 52 người có yếu tố dịch tễ và triệu chứng.

Quảng Nam đã tiếp nhận 2.055.600 liều vắc xin phòng Covid-19, đã tiêm 1.777.551 mũi trong đó 1.064.572 người tiêm ít nhất 1 mũi (95,3% số người cần tiêm) và 776.518 người tiêm đủ 2 mũi (69,5% số người cần tiêm). Trong ngày đã tiêm 3.179 mũi 1, 6.824 mũi 2, 5.375 mũi 3 (vắc xin Abdala). 

Quảng Nam có 140.387 trẻ có độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19, bắt đầu tiêm từ ngày 11.12 đến hôm nay (14.12) đã tiêm 18.788 mũi 1 cho trẻ.

Chiều 14.12, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày, ghi nhận 176 ca mắc Covid-19, gồm: 6 ca cách ly tập trung; 67 ca cách ly tạm thời tại nhà; 29 ca trong khu phong tỏa và 74 ca chưa cách ly. 

Tính từ ngày 16.10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 3.394 ca mắc Covid-19, trong đó có 150 ca ngoại tỉnh.

TAGS

Ngày 13.12, Quảng Nam có 103 ca mắc Covid-19, 42 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 13.12, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 103 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 12.12, Quảng Nam có 74 ca mắc Covid-19, 50 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 12.12, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 74 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm: