Quảng Nam phê duyệt phương án đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế

A.B |

(QNO) - Tại Quyết định 1702 (ngày 24.6.2022), UBND tỉnh phê duyệt phương án tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung cấp địa phương thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2023 - 2024.

Theo phương án, danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương được duyệt gồm danh mục hóa chất, vật tư y tế tiêu hao; danh mục thuốc Generic; danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền.

Nguồn vốn mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao từ nguồn Quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập; mua sắm thuốc từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn Quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.

Theo phương án, các đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2023 - 2024 gồm: Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam mua sắm tập trung hóa chất, vật tư y tế tiêu hao (năm 2023); Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam mua sắm tập trung thuốc Generic (năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024); Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam mua sắm tập trung thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền (năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024).

TAGS

Thiếu thuốc vì sợ trách nhiệm

TRƯỜNG ĐỒNG |

Không nằm ngoài thực trạng chung toàn quốc, các cơ sở y tế tại Quảng Nam đang trong tình trạng khan hiếm vật tư cũng như một số danh mục thuốc (Báo Quảng Nam cũng đã có bài phản ánh).