Sớm tháo gỡ tình trạng thiếu nhân lực tại y tế cơ sở

XUÂN HIỀN |

Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc làm việc về củng cố, kiện toàn ngành y tế cũng như sửa chữa cơ sở vật chất, đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án của ngành y tế năm 2022.

 

Năm 2021, Sở Y tế tổ chức xét tuyển cho 42 trường hợp là sinh viên cử tuyển; đã trình Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thi tuyển biên chế viên chức năm 2021. UBND tỉnh giao cho Sở Y tế 61 biên chế công chức và 3.915 biên chế viên chức (trừ 3 bệnh viện thực hiện tự chủ chi thường xuyên).

Để tiếp tục triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp toàn ngành theo đúng quy định, Sở Y tế kiến nghị UBND tỉnh tăng thêm biên chế theo lộ trình từng năm, đồng thời nâng cấp, mở rộng quy mô, đầu tư nhiều dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa, kỹ thuật chuyên sâu cho các đơn vị y tế trên địa bàn.

Cuộc họp thu hút nhiều ý kiến của đại diện các bệnh viện, trung tâm y tế, nội dung chủ yếu là việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và bổ sung nhân lực y tế cơ sở. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, kiến nghị tăng biên chế theo lộ trình hiện nay của Sở Y tế rất khó thực hiện.

Thay vào đó, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Sở Y tế có thể hợp đồng theo Nghị quyết 102 (hình thức hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế). Ngoài ra, Sở Y tế nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu đề xuất danh mục đầu tư công để sớm được thông qua các hạng mục đầu tư. 

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chia sẻ với những khó khăn và áp lực của ngành y tế trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Sở Y tế rà soát lại nguồn nhân lực của hệ thống y tế cơ sở, vướng đến đâu gỡ đến đó, không thể để việc thiếu nhân lực xảy ra trong thời gian dài.

Đối với các kiến nghị về đầu tư trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất, cần sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Việc phòng chống dịch tại cơ sở y tế phải được thực hiện và kiểm soát nghiêm ngặt...

TAGS