Tạm ngưng chương trình phẫu thuật “Vì nụ cười trẻ thơ”

P.V |

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương - Hội An dự kiến từ ngày 22 - 27.3.2020 tổ chức chương trình phẫu thuật từ thiện định kỳ hàng năm “Vì nụ cười trẻ thơ Quảng Nam” (lần thứ 12).

Nay chấp hành Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28.1.2020 của Chính phủ, Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 22.1.2020 của Bộ Y tế, Thông báo số 25/TB-UBND ngày 1.2.2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19, chương trình sẽ tạm ngưng đến khi có chỉ thị mới. 

Bệnh viện rất mong các gia đình có con em đã đăng ký theo chương này thông cảm. Mọi thông tin xin liên hệ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương - Hội An qua SĐT: 0905.173151 (trong giờ hành chính) gặp anh Trần Duy Phiên.

TAGS

Bệnh viện Thái Bình Dương - Hội An phẫu thuật từ thiện "Vì nụ cười trẻ thơ"

P.V |

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương - Hội An dự kiến từ ngày 22 đến 27.3.2020 tổ chức chương trình phẫu thuật từ thiện “Vì nụ cười trẻ thơ Quảng Nam” lần thứ 12.