Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

TÂM ĐAN |

(QNO) - Ngày 1.6, UBND tỉnh ban hành Công văn 3262 về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong xã hội, cộng đồng dân cư, trong đó có đồng bào các tôn giáo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và UBND tỉnh.

Có kế hoạch hỗ trợ các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về phòng chống dịch bệnh Covid-19 (treo băng rôn, biển cảnh báo, thông tin về dịch bệnh...) và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa bàn quản lý.

Vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng gương mẫu, tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi không tuân thủ biện pháp cấp bách về phòng chống dịch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban chức năng và UBND xã, phường, thị trấn phối hợp rà soát tình hình hoạt động của các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa phương. Nhất là các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trái phép hoặc chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận đăng ký hoạt động; hiện tượng cải gia vi tự, tịnh thất của Phật giáo; các điểm nhóm thuộc các hệ phái Tin lành chưa có tư cách pháp nhân hoặc chưa được cấp phép hoạt động tôn giáo; các điểm nhóm sinh hoạt tà đạo, đạo lạ, các hiện tượng tôn giáo mới; các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tại các khu công nghiệp...

Đồng thời phối hợp rà soát, truy vết các tổ chức, cá nhân, điểm nhóm tôn giáo tại địa phương có liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng hoặc có đi về từ vùng dịch để có phương án xử lý phù hợp. Đối với các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao, trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương xem xét yêu cầu tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, an toàn cho người tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung và cho toàn xã hội.

Sở Y tế, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

TAGS