Thành lập Ban điều phối oxy y tế phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19

X.H |

UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban điều phối oxy y tế phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ban điều phối có 14 thành viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm Trưởng ban. Ban điều phối có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo cung ứng oxy y tế phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 và các bệnh khác trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật tại các cơ sở điều trị, lập phương án cung ứng oxy trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu ban điều phối rà soát thực trạng, cập nhật tình hình sử dụng, dự báo nhu cầu oxy y tế theo các tình huống số ca mắc Covid-19 trên địa bàn; lập kế hoạch, báo cáo đề xuất HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết định xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị hệ thống oxy y tế...

TAGS