Thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế

A.B |

(QNO) - Ngày 13.10, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2901 thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Ban giám sát gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng ban. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban và thành viên, nội dung giám sát, địa điểm giám sát được thực hiện theo quy định của Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư 06 (ngày 2.12.2020) của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

TAGS