Thành lập khu cách ly tập trung có thu phí tại 3 khách sạn

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 1697 về thành lập khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại các khách sạn Tui Blue Nam Hội An (xã Tam Tiến, Núi Thành), Victoria Hội An và Fivitel Hội An (phường Cửa Đại, TP.Hội An).

UBND tỉnh giao UBND huyện Núi Thành và TP.Hội An thành lập Ban điều hành khu cách ly tập trung có thu phí tại 3 khách sạn trên. Về thành phần, nhiệm vụ, chế độ hội họp, báo cáo... của Ban điều hành thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức đón tiếp, bàn giao, quản lý, điều hành và bảo vệ khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 có thu phí tại khách sạn đã được ban hành. 

Các sở, ngành liên quan và 3 khách sạn thực hiện các nhiệm vụ, nội dung liên quan quy định tại Quy chế tổ chức khu cách ly tập trung có thu phí tại khách sạn.

TAGS