Thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị

CHÂU NỮ |

Hôm qua 24.8, Sở Thông tin và truyền thông ban hành công văn đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc triển khai ứng dụng quản lý, khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Giao diện website khaibaoyte.quangnam.gov.vn.
Giao diện website khaibaoyte.quangnam.gov.vn.

Theo đó đề nghị các đơn vị, địa phương thông báo đến người lao động thực hiện khai báo y tế bằng mã QR qua các ứng dụng: “Smart Quảng Nam”, “Khai báo & kiểm soát vào ra” hoặc tại địa chỉ trang web “khaibaoyte.quangnam.gov.vn”. Các cơ quan, đơn vị bố trí trang thiết bị (điện thoại, máy tính, đầu đọc) phục vụ việc đọc mã QR của các cá nhân vào/ra, đảm bảo 100% lượt vào/ra được ghi nhận qua phần mềm; thường xuyên truy nhập trang quản trị tại địa chỉ khaibaoyte.quangnam.gov.vn/checkin để theo dõi số lượt người ra/vào tại đơn vị, phục vụ công tác truy vết khi có yêu cầu. Tính đến ngày 20.8, toàn tỉnh có 21.900 điểm kiểm soát dùng mã QR; 337.365 người cài bluezone (chiếm 22,55%).

* Trước đó, ngày 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành, UBND cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương xây dựng và triển khai phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị và tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành công tác phòng chống dịch bệnh của cán bộ, công chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình.

TAGS