Tiếp nhận hỗ trợ vật tư phòng chống dịch

CHÂU NỮ |

UBND vừa giao Sở Y tế làm đầu mối, chủ trì liên hệ với nhà tài trợ để trực tiếp tiếp nhận số vật tư y tế do Tổ chức Family Health International (FHI360/Mỹ) hỗ trợ cho các đơn vị của tỉnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam về chung tay hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, Tổ chức FHI360/Mỹ hỗ trợ vật tư y tế cho 30 bệnh viện và đơn vị tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại 11 tỉnh, thành của Việt Nam.

Đợt này FHI360/Mỹ hỗ trợ 90 nghìn khẩu trang N95, 220.000 khẩu trang y tế tiêu chuẩn, 30 nghìn bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch, 104 nghìn găng tay khám bệnh, 38 nghìn kính chắn giọt bắn.

Trong đó, Quảng Nam có 3 bệnh viện được hỗ trợ là Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương. Mỗi bệnh viện được hỗ trợ 2.500 khẩu trang N95, 5 nghìn khẩu trang y tế tiêu chuẩn, 800 bộ đồ phòng chống dịch và 1 nghìn kính chắn giọt bắn.

TAGS