Tiếp tục thực hiện chính sách BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số

ĐÔNG YÊN |

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội (ASXH) đã ban hành.

Theo đó, các xã, thôn được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28.4.2017 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22.1.2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 được tiếp tục thụ hưởng các chính sách ASXH đã ban hành kể từ ngày 1.1.2021 đến khi Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của cấp có thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực.

Ngoài ra, quyết định này cũng giao các địa phương khẩn trương rà soát, xác định danh sách các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

TAGS