Triển khai Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg (ngày 14.8.2020) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Mục tiêu chung của chiến lược là đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu cụ thể, mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV. Tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030. Đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 95% vào năm 2030, đồng thời giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch HIV/AIDS ở các nhóm có hành vi nguy cơ cao.

Nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút HIV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%, loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030. Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng chống HIV/AIDS các tuyến, bảo đảm nguồn nhân lực cho công tác phòng chống HIV/AIDS, bảo đảm tài chính cho phòng chống HIV/AIDS.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả với UBND tỉnh và các bộ ngành Trung ương đúng quy định.

TAGS