Hiệp Đức công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thanh
.
14:16 | 13/12/2018
(QNO) - Chiều 12.12, UBND huyện Hiệp Đức công bố Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 10.12.2018 về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thanh huyện Hiệp Đức.
.
.
.
 • Tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ: Kết thúc hay vẫn tiếp diễn? Tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ: Kết thúc hay vẫn tiếp diễn?
  12:01 | 12/12/2018
  Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư (tiền thân là Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp) sẽ được sáp nhập thì những cuộc tiếp doanh nghiệp định kỳ - được xem như "sáng kiến" của cơ quan này, có được tiếp diễn hay kết thúc?
  .
 • Nỗ lực cải cách hành chính thuế Nỗ lực cải cách hành chính thuế
  13:59 | 11/12/2018
  Cơ quan thuế đã nỗ lực để cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, giảm thời gian và chi phí. Song kết quả của cuộc cải cách này phụ thuộc phần lớn vào sự đồng hành của doanh nghiệp, người nộp thuế và xã hội.
  .
 • Xử lý triệt để kiến nghị của doanh nghiệp Xử lý triệt để kiến nghị của doanh nghiệp
  14:18 | 06/12/2018
  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu chính quyền địa phương xã Tam Giang và huyện Núi Thành, các cơ quan hữu trách xử lý việc an dân, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp Thiên Hậu Phước triển khai dự án đóng và sửa chữa tàu thuyền, chậm nhất trước 20.12.2018.
  .
 • Gia tăng lượng hồ sơ qua trung tâm hành chính công
  10:59 | 12/12/2018
  Hai tuần qua, số lượng hồ sơ được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư đã gia tăng đáng kể với 1.817/1.916 hồ sơ được giải quyết. Số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 1.783 hồ sơ.
  .
 • Hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin tài chính nhanh chóng và thuận tiện
  10:58 | 12/12/2018
  Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra quyết định về một quy chế cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin một cách chủ động, nhanh chóng và thuận tiện.
  .
 • Ưu tiên cải cách tiền lương, thực hiện chính sách an sinh xã hội
  09:06 | 12/12/2018
  Đó là một trong những nội dung quan trọng trong quyết định giao dự toán ngân sách năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
  .
 • Sáp nhập Hội Doanh nhân trẻ vào Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam
  09:37 | 05/12/2018
  (QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định cho phép sáp nhập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh vào Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam.
  .
 • Minh bạch, công khai, công bằng trong thu hồi đất
  10:09 | 11/12/2018
  UBND tỉnh đã quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại địa phương.
  .
 • Chính thức triển khai thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh Chính thức triển khai thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh
  10:12 | 01/12/2018
  (QNO) - Ngày 29.11, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 4.10.2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự hội nghị.
  .
 • Phối hợp xử lý nợ xấu
  11:15 | 06/12/2018
  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) rà soát, cập nhật kế hoạch xử lý nợ xấu theo đúng lộ trình chi tiết từng năm cho đến ngày 15.8.2022. Các TCTD nhận diện thực trạng nợ xấu, đặc biệt các khoản nợ xấu lớn, tài sản đảm bảo cho các khoản nợ vay này, khả năng thu hồi và áp dụng toàn diện các giải pháp thu hồi nợ.
  .
 • Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
  11:14 | 06/12/2018
  UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, rà soát tình hình thực hiện, khả năng giải ngân các dự án, xử lý các tồn tại, vướng mắc, hoàn chỉnh hồ sơ, đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức nghiệm thu khối lượng thực hiện để làm thủ tục thanh toán cho nhà thầu đúng quy định.
  .
 • Ứng dụng phương tiện thanh toán mới, hiện đại
  09:22 | 06/12/2018
  Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu xây dựng hành lang pháp lý cho các ngân hàng thương mại nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Những sản phẩm mới này sẽ giúp giảm chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh (có chi phí tín dụng và dịch vụ ngân hàng).
  .
 • Nhiều đề án tổ chức tinh gọn bộ máy
  09:26 | 03/12/2018
  Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, đến nay, TP.Tam Kỳ đã sáp nhập 3 đơn vị gồm Trumg tâm Ứng dụng chuyển giao kỹ thuật NN&PTNT, Trạm Thú y và Trạm Bảo vệ thực vật thành Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp.
  .
 • Trung tâm Hành chính công TP.Tam Kỳ: Hơn 22.900 hồ sơ giải quyết đúng hẹn
  12:17 | 03/12/2018
  Trung tâm Hành chính công TP.Tam Kỳ đi vào hoạt động từ tháng 1.2018. Qua gần 1 năm đã có 33.285 lượt công dân đến giao dịch với tổng số hồ sơ tiếp nhận là 27.119.
  .
 • Khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp Khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp
  13:29 | 29/11/2018
  Hệ thống ngân hàng Quảng Nam đã hiện thực hóa các nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch hành động của chính quyền tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bằng việc rộng cửa thị trường, bơm vốn hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.
  .
 • Đảm bảo biên chế cho giáo dục Đảm bảo biên chế cho giáo dục
  09:40 | 29/11/2018
  Trong dự thảo Kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2019 sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh sắp tới, Sở Nội vụ - đơn vị soạn thảo kế hoạch đề nghị HĐND tỉnh cho giữ nguyên biên chế sự nghiệp GD-ĐT đã giao năm 2018, điều này cũng là kiến nghị từ các địa phương, ngành giáo dục.
  .
 • Sắp xếp các tổ chức hội
  16:23 | 28/11/2018
  (QNO) - Toàn tỉnh hiện có 1.800 tổ chức hội quần chúng các cấp (58 hội cấp tỉnh, 190 hội cấp huyện, 1.552 hội cấp xã). Năm 2018, UBND tỉnh giao 91 định mức lao động cho 17 hội ở tỉnh.
  .
 • Kiểm soát chi đầu tư Kiểm soát chi đầu tư
  13:27 | 27/11/2018
  Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã xây dựng môi trường giao dịch hiện đại, thông thoáng, an toàn trong kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư… Đây chính là một trong những chỉ dấu của môi trường đầu tư thông thoáng.
  .
 • Kiện toàn chất lượng cải cách hành chính
  09:40 | 29/11/2018
  Theo thống kê từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, từ ngày 2.1.2018 đến 22.11.2018, trung tâm này đã giải quyết 64.593/68.620 hồ sơ được tiếp nhận.
  .
 • Động lực để cải cách Động lực để cải cách
  11:08 | 26/11/2018
  Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, DDCI (bộ chỉ số đánh giá năng lực cơ quan công quyền) được kỳ vọng như một công cụ truyền lửa cải cách mạnh mẽ từ UBND tỉnh xuống cấp sở, ban, ngành, địa phương.
  .
 • Thống kê báo cáo danh sách cán bộ, thôn khối phố dôi dư
  10:19 | 26/11/2018
  Để có cơ sở báo cáo, giải trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp đến về Đề án hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ thôn, khối phố dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố, Sở Nội vụ vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, báo cáo dự kiến danh sách những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố
  .
 • Hải quan Quảng Nam dẫn đầu ICT Index 2018
  11:29 | 27/11/2018
  Theo công bố báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính năm 2018 (ICT Index 2018) của Cục Tin học và thống kê tài chính (Bộ Tài chính), Hải quan Quảng Nam từ vị thứ 12 (năm 2016) và thứ 3 (năm 2017) đã bứt phá lên vị trí thứ nhất của nhóm các cục hải quan của 63 tỉnh, thành cả nước.
  .
 • Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và KH&ĐT
  09:40 | 27/11/2018
  UBND tỉnh đã quyết định công bố danh mục tổng số 19 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, bao gồm: ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, quản lý giá, quản lý công sản…
  .
 • Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
  09:38 | 27/11/2018
  Nghị quyết 139/NQ – CP của Chính phủ về hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp đã bắt đầu có hiệu lực từ trung tuần tháng 9.2018.
  .
 • Gõ cửa chính quyền Gõ cửa chính quyền
  13:25 | 22/11/2018
  Không chỉ doanh nghiệp tư nhân gặp trắc trở, nhiều doanh nghiệp nhà nước (vốn được ưu đãi) cũng đã phải "kêu cứu" tới chính quyền để tìm kiếm tiếng nói giúp họ vượt qua những khó khăn, vướng mắc
  .
 • Năm 2019 sẽ giảm 3.209 biên chế viên chức so với năm 2018
  12:22 | 21/11/2018
  Sáng 20.11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực HĐND tỉnh và Sở Nội vụ để góp ý các dự thảo kế hoạch, đề án, dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh sắp tới.
  .
 • Chờ thực tế trả lời
  09:19 | 26/11/2018
  Kể từ khi khởi động (từ tháng 9.2017), thông qua nhiều tọa đàm, lấy ý kiến, tập huấn, cuộc khảo sát 1.100 doanh nghiệp (đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam) đã dần đi đến kết thúc.
  .
 • Chuyên nghiệp hóa cải cách hành chính Chuyên nghiệp hóa cải cách hành chính
  09:46 | 21/11/2018
  Tháng 1.2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ được vận hành. Không chỉ tránh sự chồng chéo về xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hoạt động của mô hình mới này nhằm hướng đến tính chuyên nghiệp, cải cách hành chính ngày càng hiệu quả.
  .
 • Đầu tháng 1.2019 đi vào hoạt động
  09:31 | 22/11/2018
  Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ chính thức hoạt động kể từ tháng 1.2019. Thông tin này được phát đi đã có không ít người băn khoăn vì sao một Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư đã từng được đánh giá là mô hình 3 trong 1 tốt, một mô hình kiểu mẫu khiến cho nhiều tỉnh, thành khác đến nghiên cứu, học tập… lại phải kết thúc chỉ sau 2 năm vận hành?
  .
 • Giảm 36 đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức y tế
  16:24 | 19/11/2018
  (QNO) - Sau khi kiện toàn hệ thống tổ chức, ngành y tế Quảng Nam sẽ giảm được 36 đơn vị, 4 công chức (trong tổng số 7 biên chế công chức sẽ giảm theo đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế đến năm 2021) và 93 biên chế sự nghiệp (trong tổng số 590 biên chế sự nghiệp sẽ giảm theo đề án tinh giản biên chế đến năm 2021).
  .
 • Vận hành suôn sẻ, chất lượng
  10:37 | 21/11/2018
  Nỗ lực làm đầu mối tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Không cần sự giám sát, từ camera, phần mềm đánh giá hay kiểm tra đột xuất…, những cán bộ, nhân viên biệt phái về trung tâm này vẫn ngày ngày mẫn cán, tạo ra sự thân thiện, giải quyết công việc cho lượng người đến giao dịch ngày càng gia tăng.
  .
 • Sắp xếp lại Sở VH-TT&DL Sắp xếp lại Sở VH-TT&DL
  15:50 | 17/11/2018
  (QNO) - Ban Quản lý quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sáp nhập vào Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng; Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng cùng Tạp chí Văn hóa Quảng Nam sáp nhập vào Trung tâm Văn hóa Quảng Nam… là những nội dung quan trọng tại buổi góp ý dự thảo Đề án "Sắp xếp tổ chức bộ máy Sở VH-TT&DL", do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì ngày 16.11.
  .
 • Sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp Sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp
  09:31 | 13/11/2018
  Quan điểm chính quyền Quảng Nam là sẵn sàng phục vụ, giải quyết các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp trên tinh thần thượng tôn pháp luật
  .
 • Địa phương đầu tiên hợp nhất 100% Chi cục Thuế Địa phương đầu tiên hợp nhất 100% Chi cục Thuế
  15:26 | 16/11/2018
  (QNO) - Cục Thuế tỉnh Hải Dương là Cục Thuế đầu tiên trong cả nước thực hiện sáp nhập 100% Chi cục Thuế cấp huyện thành Chi cục Thuế khu vực.
  .
 • Chuyển giao 5 Tổng công ty trực thuộc Bộ GTVT về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước
  14:13 | 13/11/2018
  (QNO) - Ngày 12.11, Bộ GTVT đã chính thức chuyển giao 5 Tổng công ty trực thuộc Bộ GTVT về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.
  .
 • Đẩy mạnh cải cách hành chính
  14:05 | 14/11/2018
  Thời gian qua, huyện Duy Xuyên tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
  .
 • Hiệp Đức: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý
  07:53 | 04/04/2007
  Văn phòng Huyện ủy Hiệp Đức cho biết, vừa trang bị thêm nhiều thiết bị tin học phục vụ cho công tác chuyên môn của văn phòng với tổng số máy đến nay được trang bị gồm 3 máy chủ, 20 máy trạm và sử dụng đường truyền băng thông rộng để khai thác, trao đổi thông tin phục vụ công tác chuyên môn và
  .
 • Hiệu quả từ quy chế phối hợp trên lĩnh vực cung ứng điện Hiệu quả từ quy chế phối hợp trên lĩnh vực cung ứng điện
  08:59 | 04/04/2007
  Những năm qua, Điện lực Quảng Nam, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) và Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai đã xây dựng và đưa vào thực hiện quy chế phối hợp trên lĩnh vực cung ứng điện năng cho các cơ sở sản xuất, bảo đảm cung ứng điện kịp thời và hiệu quả cho các nhà đầu tư.
  .
 • Cần cải tiến nội dung, giờ giấc hội họp!
  08:09 | 18/04/2007
  Hội họp là công việc cần thiết và tất yếu trong công tác quản lý, điều hành của tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Và sẽ không có gì đáng nói, nếu cuộc họp nào cũng có nội dung cụ thể, cách làm việc khoa học và mang lại hiệu quả thiết thực. Dư luận đã phản ảnh khá nhiều
  .
 • Trung tâm giao dịch "1 cửa" huyện Quế Sơn: Tự “cải cách” chính mình!
  02:15 | 09/05/2007
  Thành lập đã gần 2 năm, nhưng đến nay hoạt động của Trung tâm Giao dịch (TTGD) "1 cửa" huyện Quế Sơn vẫn còn gặp phải những vướng mắc "cũ rích". Thứ nhất, bộ máy đã có nhưng quy chế tổ chức, hoạt động thì vẫn chưa được ban hành. Thành ra, người phụ trách trung tâm không có đủ công cụ
  .
 • Bốn bài học về thực hiện cơ chế “một cửa” ở TPHCM
  08:21 | 29/05/2007
  Từ đầu năm 1998, các sở-ngành tại TPHCM đã thực hiện thống nhất cơ chế “một cửa” và các quận-huyện thực hiện thống nhất cơ chế “một cửa, một dấu”, phần lớn các thủ tục hồ sơ hành chính đã được đơn giản hóa, một số thủ tục không còn phù hợp cũng được loại bỏ.
  .
 • Điện Bàn: Thử nghiệm phần mềm ứng dụng mô hình một cửa
  02:30 | 29/06/2007
  Dự kiến, phần mềm sẽ được chạy thử tại Trung tâm Giao dịch một cửa và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Điện Bàn với 3 quy trình xử lý: giao đất làm nhà ở, xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất.
  .
 • Để nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ
  23:30 | 28/06/2007
  Quy hoạch cán bộ (QHCB) là sự chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ làm cơ sở để bố trí, sắp xếp cán bộ theo kế hoạch, dự kiến ban đầu và liên quan chặt chẽ đến các khâu của công tác cán bộ (CTCB) như đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ... Bám sát các quan điểm của Đảng, trong những năm qua, các cấp ủy
  .
 • Công chứng ở cấp xã: Tiện lợi và...bất cập! Công chứng ở cấp xã: Tiện lợi và...bất cập!
  08:36 | 08/08/2007
  Chuyển việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao... về cho các xã, phường, thị trấn (cấp xã), được thực hiện từ ngày 1-7-2007, là bước cải tiến đáng kể trong hoạt động tư pháp. Nhưng, bên cạnh các ưu điểm, vẫn còn đấy những điều cần bàn bạc, điều chỉnh...
  .
 • “Một cửa” ở Điện Thắng Nam: Dân thấy hài lòng!
  01:00 | 15/08/2007
  "Từ khi có chỗ giao dịch “một cửa”, tôi lên xã giải quyết việc chi cũng tiện, không phải mất thời gian gặp nhiều người, trình bày hết việc này đến việc kia, lại chờ chực không biết đến bao lâu... Nay thì khác trước nhiều, có việc xã chỉ giúp tôi giải quyết đúng một
  .
 • Hải quan Quảng Nam: Gọn đầu mối, tăng cường trách nhiệm cá nhân Hải quan Quảng Nam: Gọn đầu mối, tăng cường trách nhiệm cá nhân
  08:54 | 07/09/2007
  Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Nguyễn Văn Ánh kể về những ngày đầu đơn vị thành lập (Hải quan Quảng Nam thành lập ngày 9-9-2002): “Khi đó, ngoài văn phòng, Hải quan Quảng Nam còn có 2 chi cục trực thuộc, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức chỉ vỏn vẹn 26 người.
  .
.
.
.