Đại hội Đảng bộ xã Quế Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

TÂM LÊ - MINH THÔNG |

(QNO) - Ngày 14 và 15.1, Đảng bộ xã Quế Lộc (Nông Sơn) tổ chức Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của huyện.

.
Đảng bộ xã Quế Lộc tổ chức Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TÂM THÔNG

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Quế Lộc đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện có kết quả những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đề ra. Kinh tế hằng năm đều tăng trưởng khá; tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 33,18%, vượt 2,7 lần so với nghị quyết đề ra; tổng lương thực cây có hạt năm 2019 đạt 2.925 tấn; thu nhập bình quân đầu người 38,9 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước hằng năm tăng bình quân 12%, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 là 3,62%, giảm 42,84% so với đầu nhiệm kỳ. Năm 2018 xã Quế Lộc đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông liên thôn, liên xã, đường làng ngõ xóm, đường nội đồng hoàn chỉnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ đã phát triển 20 đảng viên mới...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí; ông Nguyễn Đình Tuấn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

TAGS