Giám sát việc thi hành bản án hành chính

ANH ĐÔNG |

Tại buổi giám sát tại TP.Hội An, các thành viên đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có nhiều ý kiến xung quanh việc triển khai thực hiện 3 bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn TP.Hội An. 

Trong đó, đoàn đề nghị UBND thành phố cần triển khai thi hành 2 bản án hành chính đã có hiệu lực đảm bảo theo quy định gồm: bản án của bà Phạm Thị Nề liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Lê Phan Resort chồng lấn lên phần diện thửa đất hộ bà Phạm Thị Nề nhưng UBND thành phố chưa tiến hành thực hiện việc thu hồi và bồi thường; bản án của bà Ngô Thị Chim liên quan đến việc cấp lại Huy chương kháng hạng Nhất.

Qua hoạt động giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu UBND TP.Hội An chủ động, tích cực triển khai thi hành nghiêm túc và dứt điểm các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; khắc phục ngay tình trạng tồn đọng các bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng không được thi hành. Theo kế hoạch, đoàn giám sát sẽ làm việc với UBND huyện Núi Thành về nội dung tương tự.

TAGS