Hội thảo lần 2 về công trình nghiên cứu lịch sử Đảng bộ xã Trà Cang (1945 - 2020)

MỸ HẠNH |

Sáng 15.10, Huyện ủy Nam Trà My tổ chức hội thảo lần 2 về công trình nghiên cứu lịch sử Đảng bộ xã Trà Cang (1945 - 2020).

 

Sau hội thảo lần 1 (ngày 12.9.2018), Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Cang phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và bộ phận biên tập tiếp tục tiến hành công tác sưu tầm, hệ thống, xác minh và bổ sung tư liệu, chỉnh sửa, cơ bản hoàn thiện nội dung của công trình nghiên cứu lịch sử Đảng bộ địa phương để trình tại hội thảo lần 2. Hội thảo lần này đã tiếp thu nhiều ý kiến bổ sung, với những tư liệu mới, quý giá của các đại biểu. Đặc biệt, tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là các mốc thời gian, địa điểm diễn ra các sự kiện; đồng thời bổ sung nhiều nội dung quan trọng như những nét văn hóa đặc trưng của người Xơ Đăng xã Trà Cang, danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ xã qua các thời kỳ, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng từ khi quê hương được giải phóng đến nay...

TAGS