Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 17

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 16.11, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K17 (hệ không tập trung, khóa học 2020 - 2022) cho 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS-TS.Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III yêu cầu các học viên sắp xếp thời gian tham gia chương trình học tập nghiêm túc, đầy đủ; phát huy tinh thần tự giác, tích cực nghiên cứu những vấn đề lý luận chính trị thông qua những môn học như triết học, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng đạo đức cách mạng, lề lối, phong cách làm việc, nhận thức nhất quán việc học tập và nghiên cứu lý luận chính trị để hiểu sâu sắc hơn đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua hệ thống kiến thức cơ bản của chương trình, các học viên sẽ được bồi đắp thêm nền tảng lý luận, củng cố lập trường cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng và niềm tin vào đường lối cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn, rèn luyện phong cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.