Mặt trận phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp

ANH ĐÔNG |

Thực hiện quy chế phối hợp và kế hoạch công tác hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cấp huyện đã cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra liên ngành do Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp chủ trì.

Mặt trận tỉnh và Viện KSND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: VINH ANH
Mặt trận tỉnh và Viện KSND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: VINH ANH

Theo báo cáo, từ năm 2015 - 2020, Mặt trận 2 cấp đã cử thành viên tham gia kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tham gia cùng Viện KSND kiểm tra, giám sát hơn 500 cuộc về việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương khi thực hiện vai trò cử đại diện tham gia chứng kiến các hoạt động điều tra, người bảo vệ quyền lợi khi có yêu cầu của cơ quan thụ lý vụ án, vụ việc theo đúng quy định.

Trong 5 năm qua, Mặt trận tỉnh, huyện đã tiếp 5.482 lượt công dân đến kiến nghị, khiếu nại; tiếp nhận 3.550 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua xem xét, nghiên cứu, đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị giải quyết 2.647 đơn theo quy định của pháp luật, tổng số đơn được các cơ quan chức năng giải quyết 2.050 đơn. Mặt trận tỉnh tổ chức 20 đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý; giám sát việc thực thi các bản án có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thấu tình đạt lý, chưa đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân.

Điển hình như vụ ông Huỳnh Lực (do ông Huỳnh Nhân đại diện), trú khối phố 7, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành và vụ ông Nguyễn Đông Nhựt (trú khối phố Bình Phước, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) về tranh chấp đất đai đã được Viện KSND và TAND các cấp xét xử lại. Sự giám sát của Mặt trận làm giảm dần tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở; khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, đông người; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong lĩnh vực tư pháp…

Theo Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025, Mặt trận và Viện KSND tỉnh thống nhất, khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan tư pháp thì Mặt trận tỉnh thông báo và đề nghị Viện KSND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, Mặt trận tỉnh tổng hợp các vụ án đã có hiệu lực pháp luật nhưng không thể thi hành kiến nghị Viện KSND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi có kết quả giải quyết, chậm nhất là 7 ngày làm việc, Viện KSND tỉnh thông báo để Mặt trận tỉnh biết. Khi thực hiện kế hoạch giám sát hoạt động tư pháp, Mặt trận tỉnh đề nghị Viện KSND tỉnh cung cấp thông tin, giải trình những vấn đề liên quan và cử đại diện tham gia theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Mặt trận tỉnh cử cán bộ, công chức, đại diện lãnh đạo tham gia đoàn kiểm sát liên ngành về việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp theo quy định của pháp luật do Viện KSND tỉnh chủ trì.