Quảng Nam đề nghị bầu cử sớm ở 6 xã biên giới huyện Nam Giang

VINH ANH |

(QNO) - Căn cứ Điều 72 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, căn cứ đề nghị của Ủy ban Bầu cử huyện Nam Giang, Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa có tờ trình gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định về việc tổ chức bầu cử sớm hơn ngày quy định (sớm hơn 1 tuần - ngày 16.5.2021) tại 24 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 xã biên giới của huyện Nam Giang.

Các xã đề nghị được tổ chức bầu cử sớm gồm: Đắc Pring (4 khu vực bỏ phiếu), Đắc Pre (4 khu vực bỏ phiếu), Đắc Tôi (4 khu vực bỏ phiếu), La Dêê (6 khu vực bỏ phiếu), La Êê (3 khu vực bỏ phiếu), Chơ Chun (3 khu vực bỏ phiếu). Nam Giang là huyện biên giới, hầu hết xã trên địa bàn có điều kiện giao thông đi lại khó khăn, khoảng cách từ trung tâm huyện đến các xã rất xa.

TAGS

Tập trung đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử

ALĂNG NGƯỚC |

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì thế, bên cạnh tăng cường trách nhiệm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, cần đảm bảo an toàn trật tự xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

CHÂU NỮ |

(QNO) - Báo Quảng Nam điện tử tổng hợp và giới thiệu đến bạn đọc văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bắc Trà My chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử

HÀN GIANG |

Cùng với cả tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử diễn ra ngày 23.5 tới đang được Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Bắc Trà My khẩn trương thực hiện, với tinh thần kỹ lưỡng, chu đáo, đảm bảo theo các mốc thời gian quy định.