Quảng Nam - Nagasaki (Nhật Bản) ký kết hợp tác về nguồn nhân lực

HOÀI NHI |

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Nam, trong các ngày 8 - 11.10, tại tỉnh Nagasaki, Nhật Bản, đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do Giám đốc Sở LĐ-TBXH Huỳnh Tấn Triều dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc với ông Manabu Sadakata - Tổng Giám đốc chính sách Sở Công nghiệp và lao động tỉnh Nagasaki. Hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ về trao đổi nguồn nhân lực giữa hai tỉnh.

Theo ký kết, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, hai bên thống nhất các nội dung cụ thể như, Sở LĐ-TBXH Quảng Nam là đầu mối thay mặt UBND tỉnh giới thiệu các tổ chức phái cử có năng lực cho phía Nhật Bản để hợp tác. Đồng thời phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn, đào tạo nâng cao chất lượng cho thực tập sinh và người lao động của Quảng Nam trước khi phái cử sang Nhật Bản. Sở Công nghiệp và lao động tỉnh Nagasaki là đầu mối của chính quyền tỉnh giới thiệu các tổ chức tiếp nhận của Nhật Bản cho phía Việt Nam nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng và người lao động Việt Nam đến làm việc tại Nagasaki. Tham gia hướng dẫn và giám sát các tổ chức, xí nghiệp thực hiện việc tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng và người lao động phía Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, hai cơ quan đầu mối sẽ thực hiện việc chia sẻ thông tin về nguồn nhân lực của Việt Nam, nhu cầu tiếp nhận của phía Nhật Bản theo định kỳ 6 tháng một lần thông qua trao đổi thư tín, tổ chức các cuộc hội thảo xúc tiến việc tiếp nhận...

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ký và sẽ được gia hạn theo thỏa thuận của hai bên.

TAGS