Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được VINIF tài trợ dự án nghiên cứu khoa học

QUẾ LÂM |

(QNO) - Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) vừa ký kết tài trợ dự án “Phân tích chuỗi dữ liệu lớn có tần suất cao trong công nghiệp sản xuất thông minh” của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Mục tiêu dự án nhằm nghiên cứu, đề xuất mô hình phân tích chuỗi dữ liệu lớn, tần suất cao trong công nghiệp sản xuất thông minh. Mô hình dự kiến gồm 2 giai đoạn: dò tìm và lọc chuỗi dữ liệu lớn để loại bỏ các tính năng bất thường có thể gây lỗi trong sản xuất; phân tích các dữ liệu bất thường này để tìm ra các nhân tố chính ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong các nhà máy sản xuất thông minh.

Kết quả của dự án dự kiến sẽ thiết kế bộ công cụ đáp ứng các yêu cầu xử lý nhanh chuỗi dữ liệu lớn trong công nghiệp sản xuất thông minh; tăng tốc độ và tính năng xử lý dữ liệu hàng loạt, đa chiều với các quy trình xử lý, phân tích nguyên nhân, xác suất của quá trình chuyển đổi các trạng thái sản xuất.

VINIF sẽ tài trợ (phi lợi nhuận), hỗ trợ nguồn lực cho dự án thông qua việc giới thiệu chuyên gia tư vấn, cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu lớn và sở hữu trí tuệ (tư vấn đăng ký bảo hộ bằng độc quyền sáng chế). Đồng thời hỗ trợ giới thiệu, chuyển giao và ứng dụng giải pháp, sản phẩm, dịch vụ vào thực tiễn cũng như tìm kiếm các nguồn đầu tư giúp dự án được hoàn thiện và phát triển sau khi công bố.

Đây là dự án khoa học công nghệ thứ 3 của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được VINIF tài trợ. Hai dự án trước đó của trường được tài trợ gần 10 tỷ đồng.

TAGS