Tuyên truyền về lợi ích của Trung tâm IOC Quảng Nam

VINH ANH |

Sở Thông tin và truyền thông vừa có văn bản đề nghị các địa phương, cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn về lợi ích trong việc tham gia và sử dụng các dịch vụ tại Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Quảng Nam.

Theo Sở Thông tin và truyền thông, Trung tâm IOC là nơi tổng hợp các nguồn thông tin, dữ liệu của tỉnh trên tất cả lĩnh vực, qua đó giúp lãnh đạo các cấp giám sát, điều hành, hỗ trợ chỉ huy và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể, cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng quy chế, chính sách, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời phát triển các ứng dụng tương tác giữa chính quyền với người dân nhằm nắm bắt, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, góp ý trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Trung tâm IOC tích hợp các phân hệ chức năng gồm: hợp phần giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các lĩnh vực y tế, GD-ĐT, tài nguyên - môi trường, du lịch; giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền, phản ánh hiện trường, kiến nghị người dân; giám sát an toàn thông tin trên môi trường mạng, an ninh trật tự, an toàn giao thông và hoạt động của các tàu cá.

Trung tâm IOC Quảng Nam sẽ được UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến khai trương hoạt động vào sáng 1.10.2020.

TAGS