Không kỳ thị, từ chối phục vụ du khách nước ngoài

VĂN PHIN |

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở VH-TT&DL vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp nắm tình hình khách du lịch nước ngoài tại địa phương; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm du lịch tại địa phương thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt, đối xử với khách du lịch. 

Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện đúng quy định của Luật Du lịch; tuyệt đối không kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài đến Quảng Nam...

Sở VH-TT&DL giao Phòng Quản lý du lịch, Thanh tra sở tăng cường theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài tại các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

TAGS