Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi

CHÂU NỮ |

Hôm qua 5.8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4467/UBND-KGVX về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hôm qua 5.8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4467/UBND-KGVX về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ (gồm Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình) lùi thời gian tổ chức kỳ thi vào thời điểm thích hợp. Các thí sinh thuộc diện F1, F2 trên địa bàn tỉnh (nếu có) sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các địa phương nêu trên do phải thực hiện cách ly xã hội.

Thí sinh dự kỳ thi tổ chức sau ngày 10.8 nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sinh vào đại học, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh trên tinh thần tự chủ đại học.

Các huyện, thị xã, thành phố còn lại (Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nông Sơn) tổ chức kỳ thi theo kế hoạch (từ ngày 8 đến ngày 10.8).

UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chuyển địa điểm thi của Trường PTDTNT tỉnh về điểm thi của Trường PTDTNT huyện Nam Giang và thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4447/UBND-KGVX ngày 5.8.2020. Đồng thời chủ trì, phối hợp xây dựng phương án cụ thể triển khai tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy chế thi.

Sở GD-ĐT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 theo đúng các nội dung chỉ đạo của Bộ GD-ĐT; rà soát, phân loại những thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có), gửi danh sách về Bộ GD-ĐT trước ngày 12.8.2020.