Gần 22 tỷ đồng đầu tư xây dựng Trường THPT Lý Tự Trọng và Thái Phiên (Thăng Bình)

T.VY |

Công trình Trường THPT Lý Tự Trọng gồm xây mới khối nhà hiệu bộ 2 tầng, khối nhà bộ môn 2 tầng, nền sân bê tông với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng được khởi công từ tháng 11.2019. Đến nay, công trình hoàn thành theo đúng tiến độ và nghiệm thu kỹ thuật. 

Trong khi đó, công trình Trường THPT Thái Phiên có tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng với quy mô xây mới mở rộng khối nhà hiệu bộ 2 tầng, khối nhà lớp học 2 tầng 12 phòng được khởi công vào cuối năm 2019. Đến nay, công trình mới xong phần thô, chậm tiến độ so với hợp đồng và kế hoạch hoàn thành vào 20.7. Theo ông Lê Văn Quang - Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, theo đề nghị của các trường, ban thống nhất và xin chủ trương của tỉnh bổ sung đầu tư một số hạng mục từ nguồn dự phòng và tiết kiệm sau đấu thầu của dự án.

Riêng dự án khối nhà hiệu bộ và khu giáo dục thể chất Trường THPT Lê Quý Đôn (Tam Kỳ) có tổng mức đầu tư 5,2 tỷ đồng đang thực hiện các thủ tục mời thầu xây lắp. Dự kiến đầu tháng 7 khởi công và sẽ hoàn thành trong tháng 12.2020.