Gần 9,5 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ hoạt động giáo dục miền núi

ĐĂNG NGUYÊN |

Ngày 6.6, Hội Khuyến học - Cựu Giáo chức huyện Nam Giang cho biết, qua 5 năm (2015 - 2020), bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, đơn vị đã vận động xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ dạy học và hỗ trợ cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền gần 9,5 tỷ đồng.

Thời gian qua, cùng với nhiều hoạt động thiết thực trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học - Cựu Giáo chức huyện Nam Giang còn duy trì các phong trào xây dựng “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập”. Đồng thời, thực hiện việc nhân rộng và cổ vũ tinh thần “Tôn sư trọng đạo”; cũng như trực tiếp tặng quà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập.

TAGS