Hoàn thành khóa đào tạo tiếng Việt cho cán bộ huyện Lạ Màm (Lào)

X.PHÚ |

Ngày 14.10, TP.Tam Kỳ và Trường Đại học Quảng Nam tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Việt dành cho cán bộ huyện Lạ Màm (tỉnh Sê Kông - Lào).  

Sau hơn 12 tháng theo học tại Trường Đại học Quảng Nam, 9 cán bộ huyện Lạ Màm đã hoàn thành khóa học tiếng Việt giao tiếp căn bản nghe - nói -  đọc - viết. Trong thời gian học tập, các học viên được tạo điều kiện ăn ở và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và học với nhiều giảng viên dạy tiếng Việt có thời gian học tiếng Lào nên chất lượng học tập khá tốt. Đây là chương trình hợp tác đào tạo giữa TP.Tam Kỳ và tỉnh Lạ Màm kết nghĩa và là lớp thứ 4 đào tạo tiếng Việt dành cho cán bộ huyện Lạ Màm nhằm phục vụ công tác.

TAGS