Năm 2020, Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam tuyển 475 chỉ tiêu

T.CHI |

Theo quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng, trung cấp trong ngân sách nhà nước của Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, năm 2020, nhà trường sẽ tuyển 475 chỉ tiêu, trong đó có 460 chỉ tiêu đào tạo trong ngân sách nhà nước.

Cụ thể, 7 ngành đào tạo hệ cao đẳng chính quy tuyển 190 chỉ tiêu trong ngân sách; 11 ngành hệ trung cấp chính quy tuyển 285 chỉ tiêu, trong đó có 270 chỉ tiêu trong ngân sách nhà nước.

TAGS