Núi Thành đề xuất không tinh giảm đội ngũ giáo viên

VĂN PHIN |

Huyện Núi Thành vừa tiến hành khảo sát, kiểm tra mạng lưới trường, lớp, học sinh, nhu cầu người làm việc trong các đơn vị giáo dục công lập năm học 2020 - 2021. 

Một tiết thao giảng ở Núi Thành.
Một tiết thao giảng ở Núi Thành.

Theo đó, trong năm 2020, tổng biên chế viên chức giáo dục (không kể các trường THPT) được UBND tỉnh và UBND huyện giao cho các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Núi Thành là 1.766 người. Tính đến ngày 30.9.2020, biên chế đã được tuyển dụng 1.561 người, hợp đồng chuyên môn 185 người. Qua thực hiện sắp xếp trường, điểm trường, lớp, tinh giảm biên chế giáo viên, đến nay, huyện Núi Thành giảm 4 trường, giảm 20 điểm trường, tăng 2 lớp học so với năm học 2017 - 2018.

Về nhu cầu số lượng cán bộ, viên chức, nhân viên làm việc trong các trường mầm non, tiểu học, THCS theo thực tế trên địa bàn huyện là 1.789 người, tuy nhiên theo đề án chỉ có 1.751 người. Như vậy, số người làm việc theo đề án không đảm bảo nhu cầu thực tế tại huyện Núi Thành. Thực tế cho thấy, với số lượng biên chế cán bộ, viên chức, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở do UBND tỉnh giao cho ngành giáo dục hiện nay của huyện Núi Thành là 1.766 người thì vẫn chưa đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ mầm non theo tinh thần Nghị quyết số 11/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020, định hướng đến 2025”.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành - Ngô Đức An, theo quy định, căn cứ thực tế, nhu cầu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2020 - 2021 của huyện Núi Thành là 1.817 người, trong đó mầm non 432 người, tiểu học 812 người, THCS 573 người. UBND huyện Núi Thành đề nghị UBND tỉnh xem xét, không tinh giảm 56 biên chế đối với biên chế sự nghiệp giáo dục huyện Núi Thành mà vẫn giữ nguyên 1.776 biên chế đã được giao năm 2020.

TAGS