Phân bổ hơn 1.000 tấn gạo hỗ trợ học sinh vùng khó khăn

N.QUỲNH |

Ngày 8.9, UBND tỉnh có quyết định về việc phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18.7.2016 của Chính phủ học kỳ 1 năm học 2020 - 2021.

Cụ thể, tỉnh tiếp nhận hơn 1.000 tấn gạo từ nguồn Trung ương hỗ trợ theo quyết định của Tổng cục Dự trữ nhà nước và phân bổ cho các địa phương để hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ I năm học 2020 - 2021.

Thời gian và số lượng gạo được phân bổ hỗ trợ cho học sinh được chia làm 2 đợt, đợt 1 tổng số gạo hỗ trợ 2 tháng là hơn 424 tấn, thời gian giao nhận từ đầu tháng 9.2020 và đợt 2 sẽ diễn ra vào tháng 11.2020 với tổng số gạo hỗ trợ 3 tháng hơn 636 tấn. UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo phòng GD-ĐT làm việc với Cục Dự trữ quốc gia khu vực Đà Nẵng để ký kết hợp đồng tiếp nhận và phân bổ số gạo trên đến học sinh ở các trường tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đảm bảo đúng đối tượng, định mức, thời gian và thanh quyết toán theo quy định.

TAGS