Phê duyệt danh mục 38 sách giáo khoa lớp 1

X.PHÚ |

Theo Quyết định 4507 (21.11.2019) và Quyết định 180 (20.1.2020) của Bộ GD-ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, có tổng cộng 38 sách giáo khoa của các nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm sẽ được lựa chọn để tổ chức giảng dạy từ năm học 2020 - 2021. Trong đó, các môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Mỹ thuật, Âm nhạc, mỗi môn có 5 cuốn; Tự nhiên xã hội, Hoạt động trải nghiệm, mỗi môn có 3 cuốn; Tiếng Anh 6 cuốn; Giáo dục thể chất 1 cuốn.

Như vậy, theo hướng dẫn của Thông tư 01 - Bộ GD-ĐT ban hành ngày 30.1.2020, ngoại trừ môn Giáo dục thể chất không phải lựa chọn vì chỉ có 1 cuốn, các môn học còn lại đều phải trải qua khâu thành lập hội đồng để quyết định lựa chọn sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2020 - 2021.

TAGS