Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26.8.2019 yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2019 - 2020.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT tiếp tục rà soát, sắp xếp lại trường, điểm trường, điều chỉnh sĩ số học sinh/lớp và quy mô lớp học hợp lý gắn với tập trung nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, xử lý nghiêm đối với cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở.

Phối hợp với các sở ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức tốt công tác tuyển dụng giáo viên, thực hiện tốt công tác điều hòa, luân chuyển giáo viên nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ; thực hiện bổ nhiệm, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, thi/xét thăng hạng và xếp lương theo quy định. Đồng thời lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1.

Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông mới; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là lớp 1 năm học 2020 - 2021. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS. Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ, bảo đảm an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục; đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở GD-ĐT.

Bên cạnh đó, chú trọng hội nhập quốc tế trong GD-ĐT. Tiếp tục chỉ đạo các trường THPT chuyên: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tông và các cơ sở giáo dục có điều kiện chủ động, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế bằng nhiều hình thức như giao lưu, tạo điều kiện để học sinh tiếp xúc với môi trường đào tạo tại các trường học ở nước ngoài. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

TAGS