Gần 21 tỷ đồng xây dựng công trình đường nối ĐH6.DX đi khu tái định cư Nồi Rang

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối ĐH6.DX đi khu tái định cư Nồi Rang, do UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, chỉnh trang khu dân cư hiện trạng, tạo điều kiện bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Dự án gồm tuyến đường chính (tuyến 1) có chiều dài 403,51m, nối đường ĐH6.DX đi ĐH6b.DX và các tuyến đường nhánh (tuyến 2, 3, 4 ,5) có chiều dài tổng cộng 811,7m. Tổng mức đầu tư gần 21 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2021.