Tạm dừng hoạt động tất cả tuyến xe buýt liền kề giữa Đà Nẵng và Quảng Nam

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Sở GTVT TP.Đà Nẵng vừa có công văn tạm dừng hoạt động tất cả tuyến xe buýt liền kề giữa TP.Đà Nẵng và Quảng Nam do dịch Covid-19.

Tạm dừng hoạt động tất cả các tuyến xe buýt liền kề giữa TP.Đà Nẵng và Quảng Nam. Ảnh: Đ.Y
Tạm dừng hoạt động tất cả tuyến xe buýt liền kề giữa TP.Đà Nẵng và Quảng Nam kể từ 13 giờ ngày 28.3. Ảnh: Đ.Y

Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở GTVT Quảng Nam, Sở GTVT TP.Đà Nẵng quyết định, kể từ 13 giờ ngày 28.3 tạm dừng hoạt động tất cả tuyến xe buýt liền kề giữa TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cho đến khi có thông báo mới.

Các tuyến tạm dừng hoạt động gồm: tuyến số 1: Đà Nẵng - Hội An, tuyến số 3: Đà Nẵng - Ái Nghĩa, tuyến số 4: Đà Nẵng - Tam Kỳ, tuyến số 6: Đà Nẵng - Phú Đa, tuyến số 9: Đà Nẵng - Quế Sơn.

TAGS