Hỗ trợ khởi nghiệp hướng đến chiều sâu

VINH ANH |

Làm việc với Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp (KN) sáng tạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, công tác hỗ trợ KN trong thời gian đến cần hướng đến những dự án, sản phẩm cụ thể với các giải pháp mang tính chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp về nội dung khởi nghiệp của tỉnh. Ảnh: VINH ANH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp về nội dung khởi nghiệp của tỉnh. Ảnh: VINH ANH

Khởi dậy tinh thần khởi nghiệp

Ông Phạm Ngọc Sinh - Trưởng ban Điều hành hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh cho rằng, sau 3 năm (2017 - 2019), hoạt động KN đổi mới sáng tạo luôn được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách và xác định đây là nhiệm vụ lớn của địa phương. Mô hình triển khai Hệ sinh thái KN Quảng Nam là mô hình tích hợp khoa học, hiệu quả, mở rộng kết nối, phương pháp tư duy mới triển khai nhiệm vụ KN sáng tạo đã tạo cảm hứng, khuyến khích hoạt động KN sáng tạo, phù hợp với địa phương.

Ông Sinh cho rằng, trong giai đoạn 2017 - 2019, hầu hết chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Công tác thông tin, truyền thông về KN được chú trọng; tinh thần dấn thân KN lan tỏa rộng rãi; công tác tổ chức mạng lưới, nuôi dưỡng, kết nối, hợp tác KN sáng tạo được đẩy mạnh… Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ý tưởng sáng tạo được các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư và khởi động kêu gọi, kết nối nhà đầu tư. Đến nay, 17/18 huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch xây dựng hệ sinh thái KN sáng tạo (chỉ còn Núi Thành chưa ban hành); toàn tỉnh có 13 câu lạc bộ KN sáng tạo được thành lập; có 14 chương trình hợp tác giữa Quảng Nam với các địa phương, tổ chức hỗ trợ KN sáng tạo…

Báo cáo tại buổi làm việc bàn nhiệm vụ hỗ trợ KN trong thời gian đến, Ban Điều hành hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh nhìn nhận, dù đạt nhiều kết quả quan trọng, hoạt động KN đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh còn những khó khăn nhất định, bởi đây là lĩnh vực mới, quá trình triển khai phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Từ thực tế cho thấy, cơ chế hỗ trợ dự án KN chưa kịp thời, việc triển khai xây dựng hệ sinh thái KN cấp huyện còn chậm…, một phần do nhận thức và sự quan tâm về vai trò của hệ sinh thái KN của lãnh đạo các cấp, ngành ở một số cơ quan, địa phương còn hạn chế. Về hỗ trợ KN, mạng lưới câu lạc bộ KN được thành lập nhưng tính kết nối, sáng tạo trong hoạt động còn yếu, trong khi tính pháp lý chưa đảm bảo. Đặc biệt, do khó khăn về mặt pháp lý nên đến nay các quỹ KN chưa đi vào hoạt động thực tế; việc lựa chọn mô hình xây dựng quỹ hỗ trợ KN sáng tạo cấp huyện còn lúng túng…

Hỗ trợ dự án, sản phẩm khởi nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, tỉnh, huyện hỗ trợ KN cần chú ý đến vấn đề hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho doanh nghiệp KN nhằm hướng đến “sản phẩm toàn cầu, đầu ra toàn cầu”. Đồng thời cần có định hướng liên kết các nguồn lực, như chương trình OCOP, phải nắm được chính sách để định hướng hỗ trợ cho KN. Ngoài ra, Ban Điều hành hỗ trợ KN tỉnh cần nắm bắt để liên kết các nguồn lực, chính sách hỗ trợ từ bộ, ngành, tổ chức phi chính phủ, các hội doanh nghiệp… với KN. Những thông tin này phải cập nhật đầy đủ, phong phú trên Cổng thông tin điện tử về KN của tỉnh để cộng đồng KN nắm bắt.

Thảo luận, bàn giải pháp hỗ trợ KN trong thời gian đến, nhiều ý kiến nhìn nhận, công tác hỗ trợ KN thời gian qua đã được tỉnh quan tâm, triển khai đạt nhiều kết quả, góp phần khích lệ tinh thần KN, đổi mới sáng tạo, tuy nhiên để nhiệm vụ này mang lại kết quả thiết thực, cần có các hoạt động mang tính chiều sâu, hỗ trợ gắn với từng dự án, sản phẩm cụ thể.

Đại diện Câu lạc bộ KN sáng tạo thị xã Điện Bàn cho rằng, các địa phương cần có sự quan tâm khi thành lập câu lạc bộ KN, phải huy động được những người đi trước để kết nối, dìu dắt, chia sẻ kinh nghiệm KN theo kiểu “1 kèm 1”, nhằm giúp những người KN đi sau tránh phải… “đốt” tiền vì KN. Chị Nguyễn Thị Tố Nga (Câu lạc bộ KN sáng tạo Tiên Phước) cho rằng, kinh phí hỗ trợ công tác KN cần hướng đến hỗ trợ cụ thể cho sản phẩm KN từ xúc tiến thương mại, nhãn mác, bao bì…

Trong khi đó, ông Võ Văn Nghi - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho rằng, hỗ trợ KN thời gian qua mới đạt kết quả bề nổi, chiều sâu chưa có. Chính vì vậy, thời gian đến cần có hoạt động hỗ trợ nhằm duy trì các dự án đã được công nhận cấp tỉnh, với mục tiêu gầy dựng, thúc đẩy phát triển cho khoảng 30 - 40 dự án, qua đó tạo động lực, khí thế cho những người trẻ đang có ý định KN. Ông Nghi nói: “Hỗ trợ KN đừng cố chạy theo số lượng, quan trọng là chất lượng. Vì thế, kinh phí dành cho hội nghị, hội thảo bề nổi không hiệu quả nên để hỗ trợ trực tiếp cho các dự án, sản phẩm KN”.

Để có cái nhìn tổng thể về KN của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu mong muốn có buổi nói chuyện trực tuyến với các địa phương, chủ thể KN trên toàn tỉnh nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ. Về hỗ trợ KN, ông Bửu cho rằng vai trò cầu nối trong hỗ trợ KN là hết sức quan trọng. Vì thế, Ban Điều hành hỗ trợ KN, UBND các địa phương cần có sự định hướng rõ ràng, không lan man cho KN. Trong đó phải tập trung bám sát nghị quyết tỉnh, huyện đảng bộ trong nhiệm kỳ đến về các lĩnh vực ưu tiên phát triển để kêu gọi, khuyến khích KN.