Chú trọng quy hoạch, phát triển vùng

VIỆT QUANG |

Công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Thăng Bình chú trọng để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Theo đó, địa phương đang hoàn thiện các hồ sơ quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Minh, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hà Lam trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở quản lý đất đai, hiện trạng và thu hút đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tiến hành rà soát các hồ sơ, dự án đã được tỉnh phê duyệt, ưu tiên nguồn lực để triển khai thực hiện. Với trường hợp cần phải điều chỉnh quy hoạch, thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành, trong đó chú ý đến hạ tầng kỹ thuật khung đảm bảo khớp nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực...

Huyện Thăng Bình thu hút đầu tư phát triển công nghiệp ở vùng trung. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Huyện Thăng Bình thu hút đầu tư phát triển công nghiệp ở vùng trung. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Hà Lam là đô thị trung tâm của huyện, do đó Thăng Bình tập trung đầu tư, xây dựng, phát triển lên đô thị loại 4 theo chương trình phát triển đã được phê duyệt. Trong đó, đề cao phát triển chất lượng các dịch vụ công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cấp đô thị. Huyện định hướng mở rộng đô thị Hà Lam về hướng đông nam, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, dân cư, đô thị, thương mại dịch vụ, hình thành quảng trường trung tâm huyện làm nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể dục thể thao của huyện. Xã Bình Minh là đô thị động lực vùng đông của huyện và của tỉnh, định hướng tiêu chuẩn đô thị hiện đại, đô thị mới gắn với phát triển thương mại dịch vụ, tài chính, du lịch.

Ông Phan Phước Đồng - Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, xã tập trung quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý hiện trạng để thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Trong đó, quan tâm lớn đến công tác xác nhận nguồn gốc đất để xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Định hướng thời gian tới, huyện Thăng Bình chú trọng thu hút các dự án, tập trung đầu tư phát triển theo ba phân vùng, gồm khu vực phía tây tập trung phát triển nông lâm nghiệp, trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu, cây ăn quả, chăn nuôi trang trại công nghệ cao, các cụm công nghiệp. Khu vực vùng trung, phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ. Khu vực phía đông, tập trung phát triển các mô hình dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, giáo dục đào tạo cao cấp, hình thành các khu vực đô thị năng động, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nuôi tôm công nghệ cao.

“Huyện đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. Chúng tôi chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chuyển mạnh sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Tập trung thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm với dự kiến phát triển khoảng 50 sản phẩm đặc trưng. Vấn đề quan trọng là tích cực kêu gọi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, phấn đấu lấp đầy các cụm công nghiệp để tạo chuyển biến phát triển trong thời gian đến” - ông Nguyễn Văn Húy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nói.

TAGS