Công ty Điện lực Quảng Nam thông báo cung cấp dịch vụ điện trong thời gian cách ly xã hội

P.V |

Hiện nay, một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Quảng Nam đã có quyết định cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Để đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn và cán bộ công nhân viên, Công ty Điện lực Quảng Nam đã có sự thay đổi tạm thời một số hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng tại các địa bàn trong thời gian cách ly xã hội, cụ thể:

1. Tại các địa bàn cách ly xã hội theo quyết định của UBND tỉnh:

- Điện lực tiếp nhận trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia http://dichvucong.gov.vn hoặc gọi đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung (tổng đài 1900 1909).

- Tạm dừng tiếp nhận dịch vụ điện tại Phòng giao dịch khách hàng; tạm dừng công tác cấp điện mới, di dời, nâng công suất, thay thế công tơ định kỳ, kiểm tra công tơ; tạm dừng các điểm thu ngân lưu động tập trung của các dịch vụ bán lẻ điện năng cho đến khi có thông báo hết cách ly của UBND tỉnh.

- Khuyến khích khách hàng sử dụng các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua internet, ngân hàng điện tử, ví điện tử…

- Tiếp tục duy trì công tác ghi chỉ số từ xa, thông báo chỉ số, phúc tra chỉ số, thông báo tiền điện, xử lý sự cố điện.

2. Tại các địa bàn chưa thực hiện cách ly xã hội:

- Điện lực vẫn thực hiện các hoạt động tiếp nhận trực tiếp tại Phòng giao dịch khách hàng và giải quyết các dịch vụ điện.

- Khuyến khích khách hàng đăng ký dịch vụ điện qua các phương thức điện tử như: Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung (tổng đài 1900 1909).