Phân bổ hơn 7,9 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa quyết định bổ sung hơn 7,9 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh giao: Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tiếp nhận viện trợ giày dép do Tổ chức CHIA tài trợ gần 619 triệu đồng; UBND huyện Thăng Bình làm chủ dự án tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và chăm sóc toàn diện cho trẻ khuyết tật tại huyện Thăng Bình do Tổ chức COV tài trợ hơn 1,5 tỷ đồng; Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp nhận dự án vận động chính sách hỗ trợ các hợp tác xã tỉnh về việc đề nghị phê duyệt dự án của Tổ chức Agriterra với gần 254 triệu đồng; Sở Y tế làm chủ dự án đào tạo cô đỡ thôn bản tỉnh Quảng Nam do Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief tài trợ gần 366 triệu đồng.

Đối với các hội, UBND tỉnh giao Hội Từ thiện tỉnh làm chủ dự án cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, cấp lương thực cho trẻ em suy dinh dưỡng tại các trường mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn tỉnh từ sự viện trợ của Tổ chức COV với hơn 1,9 tỷ đồng. Hội Khuyến học tỉnh làm chủ dự án chương trình học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS do Tổ chức Pacific Links Foundation (PALS) tài trợ gần 2,3 tỷ đồng và dự án xây dựng, sửa chữa nhà, giúp các hộ nghèo cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại các huyện, thị xã, thành phố do Tổ chức East Meets West Foundation tài trợ 735 triệu đồng. Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh tiếp nhận 200 xe lăn từ Quỹ Từ thiện Cao Zhong Zhi và Hiệp hội Phù Luân Hwa Nan, Đài Loan hơn 211 triệu đồng.