Thúc đẩy sản xuất tiêu dùng và giải ngân vốn đầu tư công

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 22.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ban hành Công văn 5522/UBND-TH yêu cầu các sở, ban ngành, hội đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện nghiêm, đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để góp phần sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc cụ thể của ngành, địa bàn, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp, giải pháp cụ thể sớm khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Chú trọng đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, làm chậm, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, đặc biệt chú trọng thị trường nội địa và có biện pháp phù hợp, hiệu quả để duy trì, phát triển các thị trường xuất khẩu; triển khai hiệu quả các chương trình phát triển thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao; đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển mạnh thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu phát triển. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân và các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

TAGS