Thu thập thông tin về bảo vệ rừng, đa dạng sinh học tại Núi Thành

VĂN PHIN |

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ ngày 14 đến 17.9.2020, đoàn công tác của Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) tiến hành phỏng vấn thu thập thông tin về bảo vệ rừng, đa dạng sinh học tại xã Tam Mỹ Tây và xã Tam Hiệp (Núi Thành).

Đợt phỏng vấn này nhằm thu thập thông tin kiến thức, thái độ, hành vi của người dân về vai trò của rừng, về đa dạng sinh học và các tác động ảnh hưởng đến sinh cảnh sống của loài voọc chà vá chân xám ở xã Tam Mỹ Tây. Đồng thời nắm bắt tình hình sử dụng và mức độ phụ thuộc vào tài nguyên rừng của người dân địa phương, trong đó tập trung vào việc điều tra các hộ dân có rẫy trong và xung quanh khu vực ưu tiên bảo tồn loài voọc chà vá chân xám tại Hòn Dồ, Dương Bông, Hòn Ông, Đá Dựng - Dương Bản Lầu (xã Tam Mỹ Tây).

TAGS