[Videographic] - Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc

HOÀNG LY – ĐÔNG YÊN |

(QNO) - Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc là vấn đề được nhiều người lao động, doanh nghiệp quan tâm để thực hiện đúng nghĩa vụ, quyền lợi của mình.

TAGS