Lựa chọn vị trí xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại Núi Thành

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất lựa chọn vị trí khu vực mỏ đá đã khai thác của Công ty CP Xây lắp Thành An 96 trên địa bàn xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành) để đầu tư xây dựng khu chứa và xử lý rác thải tập trung của tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Núi Thành kiểm tra xác định cụ thể các điều kiện tự nhiên, dân cư trong phạm vi ảnh hưởng của khu vực xử lý rác thải dự kiến, báo cáo với Sở TN&MT. Đồng thời chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khảo sát và đề xuất phương án xây dựng tuyến đường mới đi qua hầm chui đường cao tốc từ khu vực Công ty CP Wei Xem Sin Việt Nam vào nơi xử lý rác thải dự kiến và phương án chủ động, sử dụng ổn định lâu dài; khảo sát, khái toán giá trị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực xử lý rác thải.

TAGS