Năm 2020, tổng sản lượng lúa và bắp của Quế Sơn hơn 39.433 tấn

NHÃ PHƯƠNG |

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2020 và triển khai kế hoạch gieo trồng vụ đông xuân 2020 - 2021 do UBND huyện Quế Sơn vừa tổ chức.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp Quế Sơn, năm 2020 nông dân trên địa bàn 13 xã, thị trấn của huyện canh tác tổng cộng 7.045ha cây lương thực có hạt, tổng sản lượng đạt 39.433,2 tấn (tăng 0,36% so với năm 2019). Trong đó, diện tích gieo sạ lúa cả năm là 6.623,5ha, năng suất bình quân toàn huyện đạt 56,1 tạ/ha (tăng 1,25 tạ/ha so với năm 2019 và tăng 3,6 tạ/ha so với kế hoạch), sản lượng lúa đạt 37.155,9 tấn (tăng 0,12% so với năm ngoái). Diện tích sản xuất bắp cả năm là 421,5ha, năng suất bình quân đạt 54,03 tạ/ha, sản lượng đạt 2.277,3 tấn (tăng 2% so với năm trước).

TAGS