Sâu cuốn lá phát sinh gây hại mạnh trên lúa đông xuân

V.P |

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành cho biết, qua kiểm tra đồng ruộng hiện nay cho thấy sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại ở nhiều địa phương, mật độ bình quân từ 5 đến 15 con/m2, cục bộ một số nơi ruộng lúa ven làng, ruộng thừa đạm mật độ sâu cuốn lá nhỏ lên tới 30 đến 50 con/m2, tập trung ở xã Tam Anh Bắc, Tam Hòa, Tam Xuân 1.

Để bảo vệ lúa đông xuân chính vụ đang giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái hiện nay, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành đề nghị các địa phương và nông dân khẩn trương kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt chú ý các ruộng lúa ven làng, ruộng bón thừa đạm. Khi phát hiện sâu với mật độ từ 50 con/m2 trở lên đối với lúa giai đoạn đẻ nhánh và từ 20 con/m2 trở lên đối với lúa giai đoạn làm đòng thì tiến hành dùng một trong các loại thuốc đặc hiệu như Virtako 40WG, Angun 5 WG, Proclaim 1.9EC, Dylan 2EC... để phun trừ.

TAGS