Tập huấn kiến thức về chuỗi giá trị nông sản hàng hóa

NGUYỄN VĂN SUNG |

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn kiến thức về chuỗi giá trị và xây dựng mô hình chuỗi giá trị nông sản hàng hóa cho 100 học viên là cán bộ hội nông dân cơ sở tham gia quản lý điều hành tổ hợp tác, hợp tác xã; các chủ trang trại, hội viên nông dân là thành viên các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

 

Tham gia lớp tập huấn, học viên được trang bị các kiến thức như: Nội dung và các giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Hội Nông dân tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, góp phần thúc đẩy nông dân tham gia chuỗi giá trị nông sản; giải pháp, bản chất và vai trò của chuỗi giá trị nông sản, sản xuất theo chuỗi giá trị; vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản hàng hóa; mô hình hợp tác xã kiểu mới; các bước và thủ tục, hồ sơ thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác.

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên tập trung thảo luận, đưa ra giải pháp phù hợp với thực tiễn của từng vùng miền để phát triển sản xuất, xây dựng mô hình nông nghệp theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản, cải thiện thu nhập của người dân. Đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của các cấp hội nông dân trong tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và địa phương về phát triển kinh tế theo các hình thức liên kết sản xuất hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao chuỗi giá trị; làm cầu nối trong thực hiện liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và nhà khoa học dưới sự hỗ trợ của Nhà nước nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

TAGS