Vụ đông xuân 2020 - 2021, Thăng Bình tích tụ tập trung ruộng đất 71,5ha

MINH TÂN |

(QNO) - Vụ đông xuân 2020 - 2021, huyện Thăng Bình sẽ thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất 71,5ha, nâng tổng số diện tích được các hợp tác xã, tổ hợp tác tích tụ ruộng đất trên toàn huyện lên 665,8ha.

Các địa phương đang thực hiện việc chỉnh trang đồng ruộng, để thực hiện TTTTRĐ. Ảnh: M.T
Chỉnh trang đồng ruộng để thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất. Ảnh: M.T

UBND huyện Thăng Bình yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp với địa phương thực hiện việc đo đạc lập bản đồ hiện trạng khu vực tích tụ tập trung ruộng đất, đề xuất biện pháp xây dựng công trình và phi công trình, hỗ trợ mua sắm máy móc, trang thiết bị liên quan phục vụ sản xuất. Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí tập trung của huyện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại khu vực thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất.

Các xã, thị trấn chỉ đạo hợp tác xã lập phương án tích tụ tập trung ruộng đất, Phòng NN&PTNT huyện thẩm định, làm cơ sở để trình UBND xã phê duyệt; đồng thời tổ chức họp dân và xúc tiến làm việc với các doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để kịp thời thực hiện trong vụ đông xuân 2020 - 2021... Được biết, đến tháng 12.2020 Thăng Bình đã giải ngân hơn 920 triệu đồng hỗ trợ các địa phương thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất.

TAGS