Đề nghị hưởng ứng 2 cuộc thi về nông thôn mới

B.L - A.B |

Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Quảng Nam vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung và hưởng ứng các cuộc thi báo chí viết về NTM cùng cuộc thi ảnh về NTM (giai đoạn 2010 - 2020) do Bộ NN&PTNT tổ chức.

Các tác phẩm tham dự cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020 phải là tác phẩm được đăng, phát trên báo từ ngày 1.1.2017 đến ngày 20.10.2020. Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục nhận bài tham dự năm 2020 đến hết ngày 30.10.2020. Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ Văn phòng Điều phối NTM Trung ương (số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) để chấm giải, đề nghị gửi thư điện tử đến địa chỉ: nongthonmoi@mard.gov.vn để tổng hợp.

Tác phẩm dự cuộc thi ảnh về NTM giai đoạn 2010 - 2020 được chụp từ ngày 1.1.2010 đến ngày 31.10.2020, chưa đoạt giải hoặc triển lãm trong các cuộc thi khác; gửi về ban tổ chức đến trước 12 giờ ngày 2.11.2020. Tác giả gửi tác phẩm dự thi theo hai hình thức: file kỹ thuật số gửi dự thi qua địa chỉ email: ntm.tthtqt@gmail.com và theo đường link: http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/cuoc-thi-anh-dep-nong-thon-moi.aspx; ảnh in hoặc lưu trên USB gửi trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Truyền thông và hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương (số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội).

* UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục 6 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

TTHC được sửa đổi gồm: cấp mới giấy phép lái xe, thời gian giải quyết 7 ngày được thực hiện tại cơ sở đào tạo lái xe và Sở Giao thông vận tải. Ngoài ra, các TTHC cấp lại giấy phép lái xe; đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp; đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp; đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp; đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam, đều được giải quyết trong thời gian 3 ngày tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.